Varför solfångare?

VARMT eller KALLT, spelar ingen roll, solen genererar energi oavsett väder. Installera därför vårt solcellspaket så att ni, utöver investeringen, har 30 - 50% billigare elförsörjning samtidigt som ni kan sälja tillbaka allt överskott till el-leverantörerna. Under sommarhalvåret (7-8 månader) generar vårt paket ett stort överskott av energi. Många tror att solenergi inte passar vårt klimat, men faktum är att det är precis tvärtom, eftersom solcellerna reagerar på UV-strålar och inte temperaturen. Vi har ett kallare klimat och behöver därför mer energi för att värma upp huset, medan längre söderut har befolkningen inte ett lika stort behov av detta.

Hur många paneler ska jag installera?

Det är bara din ekonomi som avgör, ju fler paneler desto mer pengar kan ni få tillbaka. För ett vanligt hus på 100-200m2 behöver ni normalt installera 5Kw - 8Kw. Ni kan sedan välja mellan att spara överskottet till vintern eller få tillbaka det i pengar.

Hur blir det på vintern?

Under vinterhalvåret c:a (4-5 månader) förbrukar ett normalhushåll ca 1000-2000kw/ Månad. Det innebär att ni kompenserar dessa kostnader med sommarens inkomster.

Hur fungerar solcellsystem?

Strömförbrukningen fungerar som tidigare, skillnaden är att nu får ni 30 - 50% billigare el och via en dubbelriktad el-mätare skickas överskottet till el-leverantören och hämtar tillbaka t. ex. på nattetiden.

Vad kostar systemet?

Monterat och klart för 5Kw 20 paneler x 270w är detta en kostnad på 78 125:- inkl. moms. Sedan 1 januari 2021finns grönt skatteavdrag som gör att avdrag kan göras med 15% på beloppet. I detta falla innebär att ni har ett färdigt system för endast 66 406:-.

Batterisystemet?

Vill ni vara helt oberoende av el-leverantören för t. ex. sommarstugan eller kolonistugan kan ni lagra el från solcellerna i  i våra batterier. Batteriet laddas upp under dagen då solen står framme och ni kan med hjälp av batterierna använda el även under de mörka timmarna. Sedan 1 januari 2021 går det att söka grönt rotavdrag på 50% av batteriets kostnad.

På ca 3-4 arbetsdagar har ni ett fullt fungerande system! För mer information, tveka in att kontakta oss. Vi har både erfarenhet och kunskap!