NSVBNS BACKUP BPS 5000W

Enkelaste funktionen, fullt funktionsområde. Den perfekta backup manager för sol PV förnyelsebart system
Typ av panel: Monokristallin
Utgångsvågformen: Ren sinusvågsinverterare
Max likspänning 24V / 48V
Max växelström 5000W / 10000W